Varsel om meget farligt vejr på Fyn – vandstanden kan nå op på 1,65 meter over normal

Det er DMI,, der har udsendt et varsel om forhøjet vandstand omkring Fyn, og lokalt kan vandet nå op på 1,65 meter over normalt niveau.

Varslet gælder blandt andet for det sydlige Lillebælt og det Sydfynske øhav – Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn, Ærø og delvist Svendborg og Langeland Kommune.

Her er der tale om et såkaldt kategori 3-varsel, der betyder ”meget farligt vejr”, og vandstanden forventes i løbet af eftermiddagen at stige til mellem 1,4 og 1,65 meter over normal vandstand.

Det er den den kraftige vind, kombineret med forhøjet vandstand, kan medføre store oversvømmelser og i særlige områder strømsvigt.

Flere kommuner har planlagt at lukke veje og afspærre områder, der kan blive berørt af oversvømmelser.

Flere kommuner tilbyder også, at man kan afhente sandsække til brug for kystsikring.

I Storebæltsregionen, Kerteminde, Nyborg og delvist Svendborg Kommune, er der tale om et kategori 1-varsel med risiko for en vandstand mellem 1,2 og 1,4 meter over normalen.

Det kan medføre oversvømmelser i de kystnære områder.

Den Lokale Beredskabs Stab, bestående af Politiet, kommuner, Beredskabsstyrelsen, Beredskab Fyn, sundhedsberedskab, beredskab fra trekantsområdet, Hjemmeværnet, Fynbus og Energi Fyn, og medarbejdere fra de relevante myndigheder arbejder på højtryk for at løse de udfordringer den forhøjet vandstand giver.

Den Lokale Beredskabs Stab vil gerne opfordre borgerne i de berørte områder til at få sikret deres ejendom mod oversvømmelser og vil gerne henstille til, at man ikke unødigt bevæger sig ud i de berørte områder, lyder det fra Fyns Politi.

Generelt opfordres borgerne til at man følger myndighedernes anvisninger.

Flere nyheder