Værnepligtige indlagt efter problemer ved Vrøgum Løb

Kriseterepeut tilkaldt efter løbet.