Kriminal

Udvalg foreslår højere beløbsgrænse til anke i civile sager

Advokater mener, at det vil afskære mange fra at anke sager, hvis en sag skal handle om minimum 50.000 kroner.

Rørdam-udvalget, som skal se på at forkorte domstolenes ventetider, anbefaler, at beløbsgrænsen for, hvornår en civilsag kan ankes til landsretten, fremover skal være på 50.000 kroner.

Sager om mindre end det skal have tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Det fremgår af udvalgets anden delberetning, som er sendt til Folketingets retsudvalg.

I dag er beløbsgrænsen på 20.000 kroner.

Det betyder, at det er så meget, man som minimum vil have ændret byrettens dom med, når man ønsker sagen for landsretten.

Har man en sag i dag, som handler om et mindre beløb, skal man stadig have Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Ifølge Advokatrådet vil en højere beløbsgrænse reelt afskære mange fra at anke berettigede sager. Det skriver rådet i en pressemeddelelse.

– Det kan for eksempel være sager om ansættelsesretlige emner, hvor borgere vil opleve et retssikkerhedsmæssigt tab, der på ingen måde står i forhold til den meget begrænsede effektiviseringseffekt, dette tiltag kan give domstolene, siger Nikolaj Linneballe, som har siddet med i arbejdet, i meddelelsen.

Advokatrådet er bestyrelse for Advokatsamfundet, der arbejder for retssikkerheden i landet og fører tilsyn med advokater.

Ifølge delberetningen er det Rørdam-udvalgets vurdering, at der vil være omkring 140 færre civile ankesager om året, hvis man hæver beløbsgrænsen til 50.000 kroner.

Målet med forslaget er at aflaste landsretterne, skriver udvalget.

Rørdam-udvalget har også flere andre forslag med i sin delberetning.

Flere af dem er Advokatrådet positive over for. Rådet mener ikke, at nogle af dem vil flytte det store, når det kommer til ventetiderne, lyder det i pressemeddelelsen.

/ritzau/

Back to top button

Bruger du Adblocker?

Please consider supporting us by disabling your ad blocker