Udflyttede styrelser oplever medarbejderflugt på trods af intenst fastholdelsesarbejde

Flere styrelser er hårdt ramt af opsigelser, siden regeringen præsenterede anden udflytningsrunde af statslige arbejdspladser