Kriminal

Tryg-ejer taber strid om skat på kundebonus i Højesteret

Udbetalt bonus til forsikringstagere kan ikke sidestilles med aktieudbytte og henføres under lav skatterate.

Når kunder i forsikringsselskaberne Tryg og Alka får udbetalt deres årlige bonus, må de fortsat indstille sig på, at den bliver beskattet som personlig indkomst.

TryghedsGruppen, som ejer en betydelig del af de to selskaber, ville gerne have beskattet bonussen som aktieindkomst. Dermed ville man nemlig opnå en lavere beskatning, og forsikringstagerne ville så få flere af pengene i egen lomme.

Men ni dommere iklædt karmoisinrøde kapper med højesteretspræsident Jens Peter Christensen i spidsen har onsdag skudt det ønske endegyldigt ned.

Reglerne i skattelovgivningen tillader nemlig ikke den model, fastslår Højesteret i en dom, som er en stadfæstelse af en landsretsdom fra marts 2022.

Bonusmodtagerne – altså forsikringstagerne – er alle i kraft af deres kundeforhold medlemmer af TryghedsGruppen. Men – og det er ifølge Højesteret sagens kerne – de har hverken aktier eller andelsbeviser i TryghedsGruppen.

Af den grund kan den udbetalte bonus ikke anses som udbytte, og derfor kan den heller ikke beskattes som sådan.

/ritzau/

Back to top button

Bruger du Adblocker?

Please consider supporting us by disabling your ad blocker