Onsdag formiddag udbrød der en stor brand i møbelfabrikken GH Wood på Vesterballevej i Fredericia, og politiet advarer mod den kraftige røg.

Branden opstod lidt efter klokken 9 i møbelproduktionen hos GH Wood på Vesterballevej i Fredericia, oplyser Sydøstjyllands Politi i en beredskabsmeddelelse.

Branden var onsdag middag ikke under kontrol, og den udvikler kraftig røg som er sundhedsskadelig ved indånding. 

Folk der opholder sig i røgen skal søge ud af bygningerne og væk fra røgen. 

Alle der ikke opholder sig i røgen, skal blive indendøre og lukke døre og vinduer og standse ventilationen. 

Hvis man føler ubehag, som følge af branden, skal man kontakte læge eller skadestue

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Politiet anmoder om, at alle holder sig på god afstand af brandstedet.

Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde.

Flere nyheder

Kom med din mening til nyheden