Politik

Statsrevisorer må igen tage forbehold for statsregnskabet

Rodet i Skat betyder, at Statsrevisorerne igen må notere sig, at der ikke er styr på statens indtægter.

For fjerde år i træk må Statsrevisorerne tage forbehold for det danske statsregnskab på grund af Skats problemer med at inddrive gæld, viser udtalelse.

Mens Statsrevisorerne indstiller til Folketinget, at statsregnskabet for 2020 bliver godkendt, henleder de ligesom for regnskaberne i 2017, 2018 og 2019 opmærksomheden på, at der er forbehold for, om indtægterne passer.

– Statsrevisorerne ser med meget stor alvor og bekymring på Skatteministeriets regnskabsaflæggelse i 2020, ministeriets budgetstyring af it-projekter og forvaltning af inddrivelsen af den offentlige gæld.

– Den offentlige gæld var ultimo 2020 på i alt 136,5 milliarder kroner, heraf var 114,1 milliarder kroner persongæld, skriver Statsrevisorerne.

De markante problemer i Skatteministeriet relaterer sig for en stor dels vedkommende til det offentlige gældsinddrivelsessystem, der stadig halter voldsomt.

Men der er også problemer med momskontrol og ikke mindst de nye ejendomsvurderingssystem.

– Statsrevisorerne gør Folketinget opmærksom på, at Skatteministeriet heller ikke i 2020 har kunnet sikre, at indtægtssiden i statsregnskabet er korrekt, og at der fortsat er væsentlige forvaltningsmangler og manglende overholdelse af regler i Skatteministeriet.

– Disse mangler medfører risiko for tab af indtægter for staten og kompromittering af borgeres og virksomheders retssikkerhed, skriver Statsrevisorerne.

At staten ikke kan inddrive den milliardstore gæld, kan blandt andet betyde, at store dele af den forfalder og dermed ikke kan inddrives.

Statsrevisorerne noterer sig, at inddrivelsen af gæld har været kritiseret i en årrække uden, at der er blevet rettet endegyldigt op på problemerne.

– Statsrevisorerne konstaterer, at vi år efter år har kritiseret de store problemer, der er på inddrivelsesområdet, men det skærper blot kritikken, at det har været nødvendigt endnu en gang at kritisere væsentlige forvaltningsmangler på skatteområdet.

– Det er Statsrevisorernes opgave, og det er med meget stor beklagelse, at vi igen må konstatere, at der kun i begrænset omfang er sket fremdrift på området, skriver Statsrevisorerne.

/ritzau/

Back to top button

Bruger du Adblocker?

Please consider supporting us by disabling your ad blocker