Kriminal

Statsadvokat kræver større gdpr-bøde til taxaselskab

Taxaselskab havde accepteret byretsafgørelse i sag om databeskyttelsesregler, men anklagemyndigheden anker.

Anklagemyndigheden vil ikke lade taxaselskabet Taxa 4×35 slippe med en bøde på 100.000 kroner for overtrædelse af de såkaldte gdpr-regler.

Statsadvokaten har derfor anket den dom, som Retten på Frederiksberg afsagde først i januar.

Taxaselskabet var ellers indstillet på at lade sagen, der har verseret i årevis, finde sin afslutning med byretsdommen.

Men anklagemyndigheden vil have straffen op. Bødekravet i byretten var 1,2-1,3 millioner kroner.

Sagen er blandt et lille antal sager, som anklagemyndigheden anser som principielle i forhold til EU’s persondataforordning, kaldet GDPR. Den trådte i kraft i maj 2018.

Sagen drejer sig om et svimlende antal taxature – 8.873.333 for at være helt nøjagtig. Turene har været registreret i 4×35’s datasystem kaldet DDS Pathfinder.

Her har kundernes telefonnumre figureret sammen med oplysning om opsamlingssted. Kundernes navne har ikke været registreret.

Dette opdagede Datatilsynet under et kontrolbesøg i oktober 2018, og så rullede sagen.

Selskabets håndtering af oplysningerne var i strid med de europæiske regler, som var trådt i kraft knap fem måneder tidligere.

Taxa 4×35 blev politianmeldt i marts 2019, og i juni 2020 blev der rejst tiltale. Men der skulle gå to et halvt år, før retten kunne afsige dom i sagen.

Netop den lange sagsbehandlingstid var udslagsgivende for bødens størrelse i byretten.

– Retten finder på denne baggrund, at straffen bør nedsættes med to tredjedele til 100.000 kroner, lød det i dommen.

Retten havde dermed forudsat, at straffen i udgangspunktet burde ligge på 300.000 kroner, altså markant lavere end de 1,2-1,3 millioner kroner, som anklagemyndigheden havde forlangt.

Et springende punkt i sagen har været det tidsrum, som oplysningerne er blevet gemt i. Taxa 4×35 gemte dem i fem år, men retten har vurderet, at de burde være slettet efter to.

Retten mente i modsætning til anklagemyndigheden ikke, at Taxa 4×35 havde handlet forsætligt. Der var alene tale om uagtsomhed. Og selskabet havde ikke haft nogen økonomisk fordel.

Det lægger Taxa 4×35 da også selv vægt på i en udtalelse, som selskabet har sendt til Ritzau, i forbindelse med at sagen er blevet anket.

– Vi havde ingen økonomiske gevinster forbundet med opbevaringen af data, og Taxa var af den overbevisning, at vores slettepolitik var i overensstemmelse med gdpr-forordningen, skriver selskabet.

– Vi havde inden tilsynet rådført os med flere advokatfirmaer og IT-eksperter, som alle rådgav os ud fra forskellige tolkninger af den nye forordning, lyder det i udtalelsen.

Det er netop derfor, at retten mener, der alene er tale om en uagtsom overtrædelse af reglerne, og at straffen skal ligge i den lave ende af det spænd, som gælder i den type sager.

Hos Taxa 4×35 lyder det videre i udtalelsen, at man nu vil “lade landsretten få arbejdsro og afvente afgørelsen”.

/ritzau/

Back to top button

Bruger du Adblocker?

Please consider supporting us by disabling your ad blocker