Se listen: Disse anlægsprojekter laves i København i 2019

Københavns Kommune er nu klar med listen over de anlægsprojekter, som man vil prioritere i løbet af 2019. Du kan se hele listen her.

Politikerne i Københavns kommune har besluttet at prioritere disse anlægsprojekter i løbet af 2019, og samlet løber det op i 596 millioner kroner.

Du kan se hele listen her:

1 Albaniensgade 5 – 7 m.fl. Byfornyelse 3.237.800
2 Baldersgade 55 Byfornyelse 957.330
3 Blågårds Plads 12 / Todesgade 11 – 13 Byfornyelse 649.028
4
Blåmejsevej 2-24 / Vibevej 67-71 / Rørsangervej 1-25 /
Hillerødgade 74-76 Byfornyelse 7.168.134
5 Boligkommissionens virke Byfornyelse 100.000
6 Byfornyelsesrammen (rådighedsbeløb) Byfornyelse -45.000.000
7 Demonstrationsprojekt Klimakareen Skt. Kjelds kvarter Budget 2013 8.800.000
8 Enghavevej 31 / Matthæusgade 50 – 54 Byfornyelse 2.535.651
9 Falkevej 5 – 9 Byfornyelse 3.951.920
10 Frederikssundsvej 108 Byfornyelse 2.523.200
11 Frederikssundsvej 164 m.fl. Byfornyelse 1.414.570
12 Frederikssundsvej 43 m.fl. Byfornyelse 1.081.740
13 Frimestervej 30 – 34 m.fl. Byfornyelse 2.142.923
14 Gammel Kalkbrænderivej 52 – 54 Byfornyelse 3.326.542
15 Gransangervej 11 – 27 m.fl. Byfornyelse 2.978.542
16 Griffenfeldsgade 3 / Nørrebrogade 53 Byfornyelse 1.940.839
17 Guldbergsgade 118-130 (andelsboliger) Byfornyelse 4.374.370
18 Guldbergsgade 118-130 (lejeboliger) Byfornyelse 859.755
19 Helsingborggade 12 Byfornyelse 163.020
20 Helsingborggade 6 Byfornyelse 753.710
21 Henrik Rungs Gade 9 – 25 Byfornyelse 1.310.200
22 Hillerødgade 68 – 72 m.fl. Byfornyelse 4.116.942
23 Holmbladsgade 9/Nordlandsgade 5-7 Byfornyelse 2.147.475
24 Jagtvej 137 / Ydunsgade 1 Byfornyelse 315.729
25 Kapelvej 1 / Nørrebrogade 63 Byfornyelse 3.953.332
26 Kapelvej 51 / Rantzausgade 17 Byfornyelse 2.802.959
27 Kirkegårdsvej 12/Ndr. Røse Vej 1-1A Byfornyelse 3.276.000
28 Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI Byfornyelse 500.000
Side 2 af 7
29 Korsgade 4 Byfornyelse 58.410
30 Mozartsvej 13/Straussvej 4-18 Byfornyelse 836.717
31 Mågevej 27 – 31 m.fl. Byfornyelse 3.946.965
32 Nørre Farimagsgade 19 Byfornyelse 2.428.580
33 Nørrebrogade 12-14/Ranvsborggade 6-8 Byfornyelse 4.511.200
34 Nørrebrogade 168 Byfornyelse 861.777
35 Ole Suhrs Gade 12 Byfornyelse 3.238.000
37 Provstevej 10 Byfornyelse 1.993.961
38 Pulje bygn.forn. i Det grønne Sydhavnen Byfornyelse 3.800.000
39 Rubinsteinsvej 1 – 15 m.fl. Byfornyelse 110.000
40 Ryesgade 84 m.fl. Byfornyelse 1.500.000
41 Støjpuljen Byfornyelse 7.000.000
42 Søllerødgade 21 – 23 Byfornyelse 1.736.977
43 Thomas Laubs Gade 11 – 13 Byfornyelse 1.213.860
44 Thomas Laubs Gade 5-9 Byfornyelse 689.250
45 Tingvej 9 Byfornyelse 25.000
46 Tomgårdsvej 70-110 Byfornyelse 5.429.821
47 Valdemarsgade 59-61 Byfornyelse 1.030.904
48 Vesterbrogade 93 – 95 og 95 E Byfornyelse 3.707.554
49 Vestergårdsvej 2-12 mv. Byfornyelse 14.800.000
50 Viborggade 11 Byfornyelse 622.648
51 Østerbrogade 139 – 141 / Nygårdsvej 2 Byfornyelse 1.060.283
52 Østerbrogade 88-88 A-G samt 90 Byfornyelse 16.914.800
53 Ågade 96 Byfornyelse 1.231.000
54 Digitale lokalplanprocesser og snitflader til
byggesagsbehandlingen
Overførselssag
2016-2017 1.020.000
55 Facadebelysning historiske bygninger Overførelsessag
2017-2018 592.122
56 Fælles materielstyring i Kbh Øvrige aftaler 1.122.000
57 Insourcing af brolæggeropgaver Budget 2019 2.000.000
58 Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften Budget 2018 663.000
59 Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet Overførselssag
2016-2017 357.000
60 Opførelse af gartneri i Valbyparken Budget 2018 4.692.000
61 Overdragelse privat belysning Overførelsessag
2017-2018 3.457.800
62 Smartere drift af byens springvand Budget 2018 1.530.000
63 Aktivitetspark i Scandiagade Budget 2016 4.037.011
64 Amagerbrogade 1. etape Budget 2013 6.551.403
66 BK 1336 Stokrosevej, H Byfornyelse 700.000
67 BK 1425 Ndr. Fasanvej Byfornyelse 57.000
68 BK 232 Musvågevej Byfornyelse 100.000
69 BK 281 Offenbachsvej, H Byfornyelse 100.000
70 BK 414 Marthagadekarreen Byfornyelse 78.000
71 BK 609 Gl. L
Side 3 af 7
73 BK 946 Odins Tværgadekarreen Byfornyelse 80.000
74 BK0804 Masnedøgade Byfornyelse 16.000
75 Blegdamsvej, Busfremkommelighed 3A (CUA) Budget 2016 8.758
76 Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning Budget 2012 3.383.759
77 Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning
(byfornyelse) Byfornyelse 1.531.113
78 BuyZET Øvrige aftaler 263.160
79 Bycykler Budget 2014 1.935.581
80 CP V – Cykelrute Amagerbanen Budget 2012 21.076
81 Den frie Udstillingsbygning, ny have Budget 2015 36.918
82 Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed Budget 2017 62.390.806
83 EnergyLab Nordhavn Øvrige aftaler 204.000
84 Enghaveparken – Fornyelse og skybrudssikring Overførselssag
2014-2015 23.233.009
85 Enghaveparken Boder (fondsmidler) Øvrige aftaler 4.183.943
86 EU Horizon 2020 – C-Mobile EU projekt 561.000
87 European Green Capital Award – aktiviteter i 2014 Budget 2014 188.700
88 Forberedelse af skybrudsprojekter – Skybrudsplanlægning Budget 2018 7.267.500
89 Fornyelse af gadebelysningen Budget 2013 500.000
90 Frederiksholmsløbsbroen Overførselssag
2010-2011 10.703.261
91 Fremtidens Sølund Parkering Øvrige aftaler 4.080.000
92 Gammel Køge Landevej (Vigerslev Allé – Carl Jacobsens
Vej) Budget 2018 4.400.000
93 Gangtunnel Tomgårdsvej, Tuborgvej, Peder Lykkes ved
Genopretningsramme 2019 Øvrige aftaler 153.000
94 Genopretning 2020, 4 strækninger Genopretning 1.000.000
95 Horizon 2020 – NAIAD EU projekt 422.311
96 Hurtigere scanning af byggesagsarkivet Øvrige aftaler 3.957.600
97 Hydrogen Mobility Europe (H2ME II) EU projekt 102.000
98 Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade
ved Nørrebro station Øvrige aftaler 1.595.464
99 K 09/002 BK0550 Vejlegade Byfornyelse 1.500.000
100 Klima – ladestandere til elbiler Budget 2010 78.666
101 Kornblomstparken Budget 2014 60.282
102 Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager Budget 2017 1.518.058
103 Midler til European Green Capital Award Budget 2013 29.580
104 Mjølnerparken – helhedsrenovering – Kryds
Tagensvej/Rovsinggade Budget 2014 565.889
105 Mjølnerparkens Kvarterhus Overførselssag
2014-2015 561.000
106 Nordhavnsvejen Øvrige aftaler 1.641.896
107 Parkering – ny betalingszone bedre for beboerne Budget 2016 2.764.607
108 Regionalfondsprojektet Bæredygtig Bundlinje Øvrige aftaler 326.348
109 Ren by med smartere affaldskurve Budget 2018 122.400
110 Renovering af Østre Kapel på Vestre Kirkegaard Overførselssag 71.400
Side 4 af 7
2016-2017
111 RSMP Nordic EU projekt 686.460
112 Select Cities EU projekt 22.797
113 Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro –
foranalyser Budget 2013 632.920
114 Skøjtebane Enghaveparken Budget 2017 11.431.647
115 Stibro over Inderhavnen Øvrige aftaler 3.461.176
116 Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro Overførselssag
2014-2015 204.000
117 Superkilen Øvrige aftaler 53.555
118 Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder Øvrige aftaler 213.282
119 Urbanplanen – Urbanpladsen Budget 2016 23.384
120 Urbanplanen – Urmagerstien Budget 2016 26.516
121 Etablering af parkeringspladser Budget 2015 2.550.000
122 Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2) Budget 2013 3.500.000
127 Stærevej, grøn omdannelse Byfornyelse 9.482.935
128 Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi – sti ved
Gyngemosen Budget 2016 4.806.240
129 CP – medfinansie
Side 5 af 7
157 Følgeanlæg til ny cykel- gangbro ved Vester Voldgade –
pulje til mindre forbedringer Budget 2017 1.854.840
160 GP21-Jyllingevej, gangbro Genopretning 1.734.000
161 GP21-Tietgensbroen, rampe Genopretning 833.340
162 GP21-Øresundsmotorvej, gang og cykelbro Genopretning 235.620
163 Harrestrup Å – etape 2, 3 og 4 (model 2) Budget 2014 1.605.569
166 Omdan p-pladser Linnésgade og Rømersgade Øvrige aftaler 2.040.000
167 Sikker skolevej – pulje Budget 2018 4.570.334
169 Smartere trafikløsninger – data og værktøjer til
trafikledelse og bedre trafikinformation Budget 2016 0
172 Tiltag på handicapområdet – kortlægning og anlæg af højst
prioriterede indsatser for færdselshandicappede i Ørestad Budget 2017 4.984.259
245 BK 0956 Sankt Hans Gade Øst Byfornyelse 3.700.000
176 Langebro, åbning af p-anlæg Øvrige aftaler 12.562.441
187 Parkering 10-meterzone – etablering af parkering Budget 2018 1.938.000
191 Boligsocialt løft af udsatte byområder – boligsociale
helhedsplaner Budget 2016 650.000
193 Fortsættelse af den boligsociale indsats i København Budget 2015 6.309.347
194 Hans Tavsens Park Overførselssag
2017-2018 2.678.795
195 Karens Minde Aksen (OMF) Byfornyelse 401.354
199 Områdefornyelsen Folehaven Byfornyelse 4.050.000
201 Udvikling af byrum – forbedring af de kommende
metrostationsforpladser Budget 2015 1.581.000
202 Remiseparken, revitalisering Budget 2015 16.985.797
203 A-busnet 2019, fremkommelighed Øvrige aftaler 11.985.000
205 Busfremkommelighed, linje 6A Budget 2016 1.608.362
207 CP – Nordre Frihavnsgade 1. etape Budget 2018 1.020.000
211 Cykelprojekt sikre skoleveje i Ørestad Budget 2019 4.000.000
225 Metroens åbning, belysning Overførelsessag
2017-2018 7.548.000
228 Ombygning af stoppesteder Budget 2018 5.148.226
231 Sortebro Budget 2019 3.213.000
232 Tilpasning af busnet 2019 Budget 2017 3.880.080
240 Østre Gasværk, adgangsvej Budget 2016 2.000.000
241 Analyse sikre skoleveje skolen v. Sundet Budget 2019 500.000
258 Erstatningsparkeringspladser Øvrige aftaler 3.500.000
259 Flere erhvervsparkeringspladser Budget 2019 950.000
273 Luftforurening, pilotprojekt Budget 2019 1.000.000
275 Omdan p-pladser, Nybrogade Øvrige aftaler 4.073.458
276 Parkeringspladser, etablering (B15) Budget 2015 2.422.500
280 Trafiklegeplads på Formosavej Budget 2018 3.416.250
281 Trafikpakke Nørrebro – Trafiksanering af Guldbergsgade Budget 2018 527.655
282 Tryghedsløft udsatte by- og boligomr Overførelsessag 629.340
Side 6 af 7
2017-2018
285 Valbyparken, Strand Øvrige aftaler 9.995.810
286 Hekla Park, kunstgræsbane Overførselssag
2011-2012 8.649.498
288 Grønnere havnebusser – etablering af infrastruktur Budget 2018 510.000
290 Midl. Ren. af Svanemølle Pier Budget 2019 1.633.000

Det første nummer er blot et løbenummer, og derefter følger projektet, budgetaftalen og til sidst hvad kommunen forventer projektet vil koste.

Flere nyheder