Den meget omtalte bedragerisag mod den 61-årige norske kvinde Marie Madeleine Steen, der også er kendt som “kvinden med den tunge kuffert” er i dag afsluttet med en fængselsdom og udvisning af Danmark i 12 år. Du kan læse hele dommen her.

Bedragerisagen har kørt ved Retten i Lyngby, hvor Marie Madeleine Steen i dag er blevet idømt 18 måneders ubetinget fængsel, samt udvisning af Danmark i 12 år.

Marie Madeleine Steen er dømt for 22 sager om bedrageri i Danmark, og hun blev kendt efter den meget omtalte podcast “Kvinden med den tunge kuffert”.

Den norske kvinde, der også tidligere er straffet for bedrageri i andre skandinaviske lande, har blandt andet snydt og bedraget forskellige overnatningssteder.

Hun ankede dommen til landsretten.

Dommen mod kvinden med den tunge kuffert

Her kan du læse hele dommen fra Retten i Lyngby.

Kvinden havde i perioden fra marts 2014 og til juli 2018 forskellige steder i Jylland og på Sjælland, Lolland og Bornholm opsøgt Bed&Breakfast, hoteller, kirker og bedemandsforretninger og mødt tilfældige personer på gaden, bærende alene på sin kuffert.

Bl.a. under foregivende af, at hun led af uhelbredelig kræft, at hun var på flugt fra sin voldelige ægtemand, at hendes børn og børnebørn var syge eller afgået ved døden, og at hun havde mistet sine penge, bankkort og personlige papirer, havde hun formået personerne til at låne hende penge til betaling af rejsebilletter, overnatninger m.m. Kvinden betalte ikke lånene tilbage og havde ved flere lejligheder efterfølgende sendt mails til sine ofre med oplysning om, at hun selv var afgået ved døden.

Kvinden var tiltalt for 22 forhold af groft bedrageri efter straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, og 2 forhold af tyveri efter straffelovens § 276.

Kvinden erkendte 10 forhold af bedrageri, men ikke at det var sket under skærpende omstændigheder, og nægtede sig skyldig i 12 forhold af bedrageri og 2 forhold af tyveri.

Kvinden ønskede ikke at udtale sig under sagen.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at kvinden i 22 tilfælde på det tidspunkt, hvor hun havde lånt penge af personerne eller havde indlogeret sig på overnatningsstederne, havde indset, at hun ikke havde hverken evne eller vilje til at betale pengene tilbage.

Retten fandt det endvidere bevist, at bedrageriforholdene henset til omfanget og karakteren heraf, herunder særligt måden kvinden havde udset sig de forurettede på og perioden, forholdene var begået over, var af særlig grov beskaffenhed.

Retten fandt det ikke bevist, at tiltalte havde begået 2 tyverier.

Kvinden blev således fundet skyldig i 22 forhold af groft bedrageri til en samlet værdi af knap 38.000 kr. efter straffeloven § 286, stk. 2, jf. § 279.

Straffen blev fastsat til fængsel i 1 år og 6 måneder. Straffen omfattede tillige den betingede del på 1 års fængsel af en norsk dom fra maj 2017 for helt ligeartet kriminalitet, hvor kvinden var blevet idømt 1 år og 8 måneders fængsel.

Kvinden blev endvidere udvist af Danmark med indrejseforbud i 12 år.

Dommerne lagde bl.a. vægt på forholdenes særligt grove karakter, herunder at kvinden havde udset sig bestemte persongrupper som ofre, og at kvinden gennem de sidste mange år var dømt utallige gange for helt ligeartet kriminalitet i Skandinavien. Dommerne lagde endvidere vægt på, at en række af forholdene var begået umiddelbart efter, at kvinden var blevet løsladt fra afsoning af den norske dom fra maj 2017.

Sagen var en domsmandssag, og dommerne var enige om dommens resultat.

Tiltalte valgte at anke dommen med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang og i øvrigt til formildelse.

Tiltalte, der havde været varetægtsfængslet fra den 30. juli 2018, blev fortsat fængslet under anken.

Flere nyheder

Kom med din mening til nyheden