Forbrug

Sådan støtter du dit barn ved skoleskift

Det kan være stort for et barn at skifte skole. Som forælder er du et forbillede, og der er heldigvis flere måder at støtte barnet på.

Hvert år er der elever, der skifter skole, og hos Børnetelefonen, som varetages af Børns Vilkår, lægger de øre til mange af de bekymringer, som børnene går rundt med.

Står man i den situation, at ens barn skal skifte skole, er der flere ting, man skal være opmærksom på, hvis man vil hjælpe dem godt igennem.

– Et skoleskift kan være forbundet med en masse usikkerhed. De færreste børn har prøvet det før, men for de fleste børn er der tale om en overgang, som har stor betydning for barnets trivsel, siger Ida Hilario, som er børnefaglig konsulent i Børns Vilkår.

Der kan være mange årsager til, at et barn skifter skole. For nogle er det ganske udramatisk og måske et resultat af, at forældrene har købt bolig i et andet kvarter. For andre bunder det i skilsmisse, mobning eller faglige udfordringer.

Uanset hvad barnet har med sig i bagagen, kan forældrene imidlertid støtte det ved at tage aktiv del i skolestarten og forklare, hvad der skal ske fremadrettet, påpeger Ida Hilario.

– Man kan med fordel tale med lærerne og lægge en plan for opstarten. Barnet vil ofte have en masse spørgsmål og tanker, der rumsterer, og dem må man som forælder meget gerne spørge ind til, siger hun.

Skoleskift betyder også afsked med noget velkendt, og her er det vigtigt at tale om, hvordan man gerne vil sige farvel eller på gensyn.

Nogle flytter langt væk og vil måske miste kontakten til vennerne, mens andre stadig vil kunne bevare nogle relationer, forklarer næstformand i Danmarks Lærerforening Dorte Lange.

– I de mindre klasser kan en god afsked være en hyggelig stund, hvor barnet får et lille hæfte med tegninger og positive hilsner fra klassekammeraterne, siger hun.

Uanset barnets alder er det vigtigt at sætte sig ind i den nye klasses sociale spilleregler, ligesom det også anbefales, at forældrene tager aktiv del i det sociale liv omkring klassen.

Derudover er det afgørende for børnenes opfattelse af den nye skole, lærerne og klassekammeraterne, at forældrene taler positivt om disse.

– Har man som forælder noget negativt at sige om skolen eller lærerne, er der ingen grund til at dele det med barnet. Det påvirker ikke barnets oplevelse af den nye skole i en positiv retning. Her er en dialog med andre voksne og eventuelt skolen at foretrække, siger Dorte Lange.

Hos Børns Vilkår er de enige.

– Den positive tone er helt afgørende, og så skal man huske at række ud til de andre forældre i klassen, så alle kan tage ansvar for at inkludere den nye elev på bedst mulig vis, siger Ida Hilario.

Sidst, men ikke mindst, så er interesse og nysgerrighed på barnets hverdag et vigtigt element, og her er konkrete spørgsmål et godt værktøj til at åbne samtalen op, siger hun.

– Spørg eventuelt ind til, hvem barnet sad ved siden af, hvad de lavede i frikvarteret, og om de andre virkede søde. Det er mindre abstrakt og ofte nemmere at svare på, end hvis mor og far bare spørger, hvordan dagen har været.

/ritzau fokus/

Back to top button

Bruger du Adblocker?

Please consider supporting us by disabling your ad blocker