Kriminal

Retspræsident erklærer sig inhabil i Messerschmidt-sag

Sag om Messerschmidts mulige EU-fusk ventes at strække sig over dobbelt så mange retsdage som i første omgang.

På papiret er det fortsat ved Retten i Lyngby, at sagen mod DF-formand Morten Messerschmidt skal finde sted i slutningen af i år.

Men i praksis kommer retssagen til at foregå i lokaler ved Retten på Frederiksberg, ligesom en såkaldt sættedommer, der til daglig arbejder ved denne domstol, skal behandle sagen.

Årsagen er, at retspræsidenten ved Retten i Lyngby har erklæret sig inhabil.

– Enhver dommer har pligt til at overveje, om man er inhabil i en sag. Hvis man er det, vil man typisk afsige en kendelse om det. Det har jeg gjort, siger retspræsident Elisabet Michelsen.

– Jeg har blandt andet afgjort en klage fra tiltalte efter sagen, ligesom jeg har håndteret mange mediehenvendelser både under og efter retssagen. Så selv om jeg ikke har taget stilling til den rejste tiltale, kan der fra omverdenen rejses tvivl om min upartiskhed. Derfor bør jeg ikke behandle sagen, siger hun videre.

I sin kendelse har hun anført, at tvivlen om den fuldstændige upartiskhed må antages at gælde de andre dommere ved Retten i Lyngby. Derfor har hun anmodet Retten på Frederiksberg om en sættedommer.

Morten Messerschmidt blev i august idømt en betinget fængselsstraf på seks måneder i den såkaldte Meld- og Feld-sag, fordi han havde begået svig med EU-midler og gjort sig skyldig i dokumentfalsk.

Den dom blev i december ophævet i Østre Landsret, fordi man vurderede, at retsformand Søren Holm Seerup var inhabil på grund af en række tilkendegivelser på Facebook.

Derfor skal sagen gå om ved byretten.

De præcise datoer for sagen er ved at blive sat i kalenderen. Det ventes at blive i slutningen af året – formentlig med første retsdag i november.

– Der har været et forberedende retsmøde i sagen. Forhåbentlig falder den endelige berammelse på plads i næste uge. Lige nu ser man på 12 retsdage og tre reservedage. Det er et større puslespil, der skal gå op, siger retspræsident Elisabet Michelsen.

Ved Retten i Lyngby var der i den oprindelige sag afsat syv dage. Dermed svulmer sagen op til dobbelt størrelse, når den skal for igen.

En af årsagerne er, at der i anklageskriftet er rejst tiltale mod to personer. De ventes begge at sidde på anklagebænken ved den kommende retssag, hvorimod det kun var Messerschmidt ved Retten i Lyngby.

Der har dog hele tiden været rejst tiltale mod dem begge. Det blev dengang ikke oplyst, hvorfor kun Messerschmidts sag blev behandlet.

Derudover har Morten Messerschmidt selv tidligere varslet, at han vil komme med yderligere beviser til sagen.

/ritzau/

Back to top button

Bruger du Adblocker?

Please consider supporting us by disabling your ad blocker