Region undlod at politianmelde medarbejder, selvom patienter fortalte om seksuelle overgreb

To gange inden for et år fortæller patienter, at de er blevet krænket af en sosu-assistent, uden at Region Hovedstadens Psykiatri melder det til politiet.