Politiet ophæver visitationszone i Esbjerg efter fire måneder

Det er Syd- og Sønderjyllands Politi, der nu ophæver den eksisterende visitationszone i Esbjerg, og det skyldes at man ikke længere vurderer, at der er en anspændt situation i byen mellem to lokale bandegrupperinger, ST-gruppen og KV-gruppen.

Politiet i Esbjerg oprettede visitationszonen for fire måneder siden, nemlig den 17. august for at skabe mere tryghed i byen.

– Visitationszonen er et af de redskaber, vi har, i forhold til at skabe tryghed for borgerne. Og zonen har helt klart haft en effekt. Dertil kommer det generelle tryk, vi har haft mod grupperingerne i forhold til efterforskning og patruljering. Og den indsats fortsætter, også selvom der ikke længere er en visitationszone, siger politiinspektør Jens Langdal fra Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse i dag.

738 visitationer 

I perioden har politiet gennemført i alt 738 visitationer

Visitationerne har resulteret i følgende:

  • En sag vedrørende fornærmelig tiltale mod politimand
  • 20 færdselssager (1 x § 53, 9 x §54, 4 x kørsel uden førerret, 1 x kørekort ej medbragt, 2 x ikke opfyldt oplysningspligt, 1 x mangler ved køretøj, 2 x kørsel i  frakendelsestiden)
  • 1 konfiskation jf. straffelovens § 77A (skudsikker vest)
  • 77 sager om lov om euforiserende stoffer
  • 19 våbenlovssager
  • 8 knivlovssager
  • 1 sag vedrørende brud på ordensbekendtgørelsen
  • 1 sag om lov om forbud mod visse dopingmidler

34 års fængsel

Status pr. 17. december i forhold til antallet af fængslede er:26 bandemedlemmer er fængslede

15 dømte medlemmer og relaterede har fået straffe på indtil videre 34 års fængsel. Flere domme anket

En person udvist for bestandig

To personer udvist betinget.

5 personer idømt opholdsforbud efter straffelovens paragraf 79a – henholdsvis 3 x 1 år, 1 x 4 år og 1 x 6 år

Flere nyheder