Patienter med særlige kræftformer venter uger på behandling

En rapport fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at det for enkelte kræftformer halter med behandling til tiden.