Politik

Partier: Fremtidige kommissioner skal måske have mere tid

Vi bør diskutere, om fremtidige granskningskommissioner skal have mere tid til at arbejde, mener yderpartier.

Det endte med en næse til landets statsminister og advarsler til en række embedsmænd, hvoraf halvdelen blev trukket tilbage. Så hvad har Minkkommissionen lært os?

Det diskuterede Granskningsudvalget onsdag under en evaluering af granskningskommissioner.

Spørgsmålet om, hvorvidt kommissionen havde nok tid, var på dagsordenen, fortæller Peder Hvelplund (EL), der deltog på mødet.

– Vi skal se på muligheden for at udvide granskningskommissioner, så de ikke nødvendigvis er underlagt en begrænsning på, at de skal være færdige inden for et år, siger han.

– Udfordringen ved at aflevere hurtigt kan give konsekvenser for kvaliteten. Derfor kunne der godt være en vis fleksibilitet, i forhold til hvor lang udstrækningen skal være for en kommission, lyder det fra Peder Hvelplund.

Peter Skaarup fra Danmarksdemokraterne deltog også på mødet.

Han fortæller, at tilbagerulningen af advarsler har skabt usikkerhed omkring, hvordan fremtidige granskningskommissioner skal se ud.

– Forhørsledelsen i Thorkild Fogdes sag kom frem med det modsatte synspunkt af Minkkommissionen omkring nogle centrale ting. Derfor er Folketinget lige nu lidt i limbo omkring, hvad der skal ske fremover, siger han.

Peter Skaarup er enig i, at udvalget bør se på tidsrammen og arbejdsformen.

– Vi skal se på, hvad vi kan lære af det her forløb. Hvad kan der gøres for at sikre, at kommissionerne kan få tilstrækkeligt tid til at arbejde, uden at det trækker ud i årevis?, spørger han.

Næstformand i udvalget, Christian Rabjerg Madsen (S), fortæller også, at tidsrammen var på dagsordenen.

– Vi diskuterede tidsafgrænsninger på kommissionsarbejde generelt, og hvordan man kan tilrettelægge det på fornuftig vis i fremtiden, siger han.

Minkkommissionen blev som den første granskningskommission nogensinde nedsat for at redegøre for det faktuelle forløb i beslutningen om aflivningen af alle mink i november 2020.

Til forskel fra undersøgelseskommissioner skal granskningskommissioners arbejde være afsluttet inden for 12 måneder.

Beretningen faldt i juni sidste år. Her kunne Minkkommissionen konkludere, at der kunne rejses sager mod ti embedsmænd.

Siden rigspolitichef Thorkild Fogde blev frikendt for ansvar i en særlig tjenstlig undersøgelse med tidligere højesteretsdommer Thomas Rørdam i spidsen, er i alt fire advarsler til embedsmænd blevet tilbagekaldt.

Under onsdagens høring udtalte professor emeritus i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard skarp kritik af Minkkommissionens arbejde og tidsramme.

– Sagen havde så omfattende og forgrenede omstændigheder og problemstillinger, at det er mere end tvivlsomt, om en forsvarlig afdækning reelt var mulig inden for den afsatte tidsramme, sagde han.

Men selv om der er noget at lære af Minkkommissionen, er partierne positivt stemte over for, at granskningskommissioner også vil blive brugt i fremtiden:

– Granskningskommissioner er et særdeles brugbart redskab. Kommissioner, der er forankret i Folketinget, er en styrkelse af Folketingets mulighed for at kunne kontrollere regeringen, siger Peder Hvelplund.

– Vi skal diskutere igen. De folk, der hjælper os, har fået lidt hjemmearbejde. Der bliver stadig kigget på sagen, siger Peter Skaarup.

Næste møde i Granskningsudvalget forventes i slutningen af maj.

/ritzau/

Back to top button

Bruger du Adblocker?

Please consider supporting us by disabling your ad blocker