Udland

OVERBLIK: Ny klimafond ved COP27 – ingen vej til vigtigt mål

Her kan du få et overblik over COP27-aftalen, som de knap 200 lande i FN's klimakonvention er blevet enige om.

Efter forlænget spilletid har COP27-formand Sameh Shoukry tidligt søndag morgen slået hammeren i bordet til klapsalver fra salen.

Trods hårde forhandlinger er en aftale på plads til at runde årets klimamøde, der er blevet afholdt i Sharm el-Sheikh, Egypten, af.

Her kan du få et overblik over aftalen:

* Ny fond til de mest sårbare over for klimakatastrofer

Ulandene har råbt på det i 30 år, og nu bliver det en realitet. Der kommer en fond til at kompensere for de tab og skader, som særligt fattigere lande allerede lider af klimakatastrofer.

Den skal gå til udviklingslande, der er særligt sårbare, hvilket har været et stridspunkt under forhandlingerne.

Det har været vigtigt for Vesten, at fonden var målrettet, da det stadig er en definition fra 1992, der afgør, hvem der er ulande. Den betyder, at lande som Kina og Saudi-Arabien, der er blevet rigere siden, stadig regnes som ulande.

Præcis hvor pengene skal komme fra, er ikke besluttet endnu. Men de skal findes bredt – og altså ikke kun i ilandenes lommer.

Det understreges, at fokus er på nye penge – og ikke bare eksisterende midler, som flyttes fra for eksempel udviklingsbistand.

En komité skal nu se på udformningen, så den næste år kan blive etableret.

* 1,5 graders-målet fra Parisaftalen lever – måske

I aftalen gentages målet fra Parisaftalen om at begrænse stigningen i den globale gennemsnitstemperatur til et godt stykke under 2 grader fra det førindustrielle niveau i 2100 – helst ikke mere end 1,5 grader.

Med de nuværende udledninger er det ikke realistisk. Derfor blev man sidste år enige om arbejdsprogram med fokus på at øge landenes ambitioner, og nu er udformningen på plads.

Der skal her være mindst to årlige globale dialoger, og resultatet skal drøftes på den årlige COP. Det løber frem til 2026 og kan forlænges til 2030.

* Udfasning af fossile brændsler kom ikke med

Under topmødet foreslog Indien, at der skulle komme en beslutning om at nedtrappe brugen af alle fossile brændsler. Det er dog ikke blevet hørt.

I stedet gentages et afsnit fra sidste år om kul om, at der skal skrues ned for brugen af ældre kulkraftværker, som ikke indfanger CO2.

Der var lagt op til, at brugen helt skulle udfases, men det blev udvandet til sidst. Og det skal de altså stadig ikke ifølge teksten fra årets klimamøde.

* Endnu en opfordring om at styrke nationale mål

Sidste år i Glasgow blev landene enige om, at de skulle genbesøge og styrke deres nationale klimaplaner – NDC’er – inden udgangen af 2022.

Det er dog langt de færreste, der har gjort det. I årets sluttekst opfordres de, der ikke har gjort det, til at gøre det senest i løbet af næste år.

* Ingen vej til lovet klimabistand

I slutteksten udtrykker landene “seriøse bekymringer” over, at der endnu ikke leves op til det løfte, som blev givet ved COP15 i København i 2009.

Her blev der lovet 100 milliarder dollar årligt fra de rige lande til de fattige fra 2020 til 2025, og industrilandene opfordres i år til at leve op til målet.

Der skitseres dog ikke, hvornår det ventes at ske, og sideløbende arbejdes der med at finde ud af, hvad der skal ske fra 2025 og frem.

Der leveres lige nu omkring 80 milliarder dollar om året – men en del af pengene er eksisterende midler i nye klæder, hvilket ngo’er kritiserer, ligesom en del også er lån.

Kilder: UNFCCC.

/ritzau/

Back to top button

Bruger du Adblocker?

Please consider supporting us by disabling your ad blocker