Forbrug

Ny lejelov træder i kraft: Det betyder den for dig

For at modernisere er to lejelove blevet skrevet sammen, og alle paragrafferne har skiftet numre. Se, hvilke konsekvenser det har for dig som lejer.

Den 1. juli træder en helt ny lejelov i kraft.

Det er en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven, hvor alle paragrafferne er smeltet sammen i en lov og har fået nye numre.

Men hvad betyder det for dig som lejer, at to love er blevet smidt i skraldespanden til fordel for en ny samlet lov? Det får du overblikket over her.

Ifølge chefjurist Anders Svendsen fra Lejernes Landsorganisation (LLO) har formålet været, at ændringen er rent teknisk, og at du som lejer ikke mærker noget til det.

Der skal dog ikke pilles meget ved de juridiske papirer, før der reelt er hul til en ny tolkning.

– Djævlen ligger i detaljen, som Anders Svendsen udtrykker det.

Og han peger da også på et sted, hvor der potentielt kan komme problemer.

Loven medfører nemlig ifølge LLO tvivl om, hvor høj husleje udlejere i mindre udlejningsejendomme må opkræve. Og Folketinget lægger op til, at det må afgøres af domstolene.

– Det er en potentiel forringelse for lejerne, fordi man efter vores mening kan risikere at tabe sin sag ved domstolene.

– Det skyldes, at man har indføjet nogle bemærkninger, som vi synes, går lejerne imod, i forhold til hvor høj en leje man må tage, fortæller Anders Svendsen.

Selv om alle paragrafferne får nye klæder, skal du dog ikke være bekymret, hvis du allerede bor til leje.

– Der skal ikke ændres i din nuværende lejekontrakt. Den gælder stadig, selv om den henviser til den gamle lov, slår Anders Svendsen fast.

Men ifølge EjendomDanmark, som er en organisation for blandt andre ejendomsudlejere og -administratorer, kan man på sigt risikere at stå med nogle forvirrede lejere.

Det fortæller juridisk direktør Lena Hartmann.

– Når man står om fem år og kigger på sin lejekontrakt, der henviser til de gamle regler, skal man et eller andet sted have en oversættelse til den nye lov. Så der vil nok være nogle lejere, der bliver forvirrede og ikke ved, hvor de finder reglerne henne.

– Så der bliver nok en periode med utryghed og usikkerhed, fordi man ikke bare kan slå op i en lærebog, og de tidligere domme vil tage udgangspunkt i de gamle paragraffer, siger hun.

Dem, der primært kommer til at få sved på panden, er dog dem, der allerede bruger loven professionelt.

Det gælder sagsbehandlere på lejers og udlejers side, administratorer, boligadvokater, domstole og huslejenævn.

– Huslejenævnet har allerede i en lang periode været presset på ressourcer. Og de skal jo også lære den nye lov at kende, så vi tror, at afgørelserne kan komme til at tage længere tid i starten.

– Alle os, der arbejder med lejeloven, har også en masse materiale og skabeloner, som skal tilpasses og ajourføres, siger Lena Hartmann.

Selv om der er tale om en teknisk sammenskrivning, så er der også enkelte ændringer. Der er blandt andet blevet indført nogle nye definitioner – eksempelvis vedligeholdelse.

– Hensigten fra Boligministeriet er, at det bliver præciseret. Men når du først har skrevet det ned som lov, begynder vi at tolke på ordlyden, og det kan give noget usikkerhed. Det kunne eksempelvis være, om slibning af gulve falder ind under definitionen af vedligeholdelse eller ej.

– Så vi kommer formentlig til at se nogle områder, hvor der opstår nogle tvister, før det falder på plads igen. Så der er potentiale for en øget mængde sager på nogle områder, siger Lena Hartmann.

/ritzau fokus/

Back to top button

Bruger du Adblocker?

Please consider supporting us by disabling your ad blocker