Miljø- og fødevareministeriets erkender testmetoder ikke er pålidelige

Miljø- og fødevareministeriets erkender testmetoder  ikke er pålidelige

Hos www.ctiparty.dk havde vi den 28. september i år besøg af Miljø- og fødevareministeriets kemikalieinspektion med henblik på test af indholdet af N-nitrosaminer og afgivelse af nitroserbare stoffer i vore latex balloner.

Kemikalieinspektionen kunne ved besøget ikke konstatere nogle umiddelbare fejl og udtog ved samme lejlighed prøver af 3 forskellige ballon varianter til kontrol.

Ballonerne er siden blevet kontrolleret for overholdelse af legetøjsstandard EN 71-12, 2013: N-nitrosaminer og N-nitroserbare stoffer samt legetøjsbekendtgørelsens bilag II, kapitel III, nr. 8.

Testresultaterne viste, at ballonerne ikke overholdte grænseværdien i standard EN 71-12, 2013 for N-nitroserbare stoffer, idet de 3 varianter blev testet til en afgivelse på henholdsvis 1,50, 1,05 og 1,05 mg/kg af N-nitroserbare stoffer. Grænseværdien er på 1mg/kg, men da overskridelsen ligger inden for en usikkerhedsmargin på 70% vælger Miljøstyrelsen ikke at foretage sig yderligere i sagen.

Hos CTI Party forelagde vi naturligvis straks resultaterne for ballon producenten, selvom der ingen sanktioner blev foretaget mod os og producenten valgte selv at gå i direkte dialog med Miljøstyrelsen herom, idet de kontinuerligt får testet deres balloner på godkendte laboratorier i Tyskland. Det har aldrig været påvist, at deres balloner har overskredet grænseværdien og de står naturligvis derfor uforstående overfor Miljøstyrelsens resultat.

Miljøstyrelsen har svaret retur med en bekræftelse til producenten på, at ballonerne er godkendt i henhold til ovenstående og at Miljøstyrelsens testmetoder for disse produkter desværre ikke er pålidelige. En påstand de om kort tid har bekendtgjort, at de vil offentliggøre på Ministeriets hjemmeside.

Tilbage står vi nu hos www.ctiparty.dk/balloner med et testresultat vi ikke har lyst til at offentliggøre, idet vi konstant søger at sikre os kvaliteten af vores balloner og kun handler ved godkendte producenter vi kan stole på overholder disse regulativer.  Er Miljøstyrelsens kontrol alligevel ikke et kvalitets stempel på, at vi kun forhandler godkendte produkter som overholder alle EU regulativer?

Vi afventer i skrivende stund naturligvis en ny bekendtgørelse fra Miljøstyrelsen der angiver, at vore balloner er godkendt i henhold til bekendtgørelsens § 57, stk 2.

 

Ballonteam ApS