Politik

Lille milliard skal hjælpe socialt udsatte og ældre

Bredt politisk flertal afsætter 947 millioner kroner over fire år til at hjælpe socialt udsatte og ældre.

Medarbejdere på det specialiserede handicapområde skal opkvalificeres. Og ofre for partnervold skal hjælpes bedre, end tilfældet er i dag.

Det er to af elementerne i den aftale, som et bredt politisk flertal i Folketinget fredag har indgået. Her bliver 947 millioner kroner over fire år fordelt på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet i den såkaldte SSA-reserve.

SSA-reserven var tidligere kendt som satspuljen. Alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige er med i aftalen, fremgår det af en pressemeddelelse fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

136,1 millioner kroner går til en række initiativer i en handlingsplan, der skal forebygge partnervold og partnerdrab.

Det handler blandt andet om tidlig opsporing og hjælp til kvinder og mænd, der er udsat for vold fra deres partner.

Hjælpen skal også gå til børn i de pågældende familier og til at hjælpe dem, der udøver volden, så de kan komme i behandling for at undgå at udøve yderligere vold.

Hjælpen skal også målrettes gravide kvinder samt nye forældre.

På handicapområdet skal specialeplanlægningen gøres bedre, hvilket der bliver afsat 60,7 millioner kroner til.

Der bliver også sat 78,8 millioner kroner af til psykiatrien, herunder at sikre et løft i kvaliteten i socialpsykiatrien med blandt andet hjælp til støtte i eget hjem, efter at man er blevet udskrevet fra behandlingspsykiatrien.

66,9 millioner kroner bliver afsat til det såkaldte senfølgeområde. Det handler om voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb, og som døjer med efterveerne af dette.

Der bliver også afsat midler til de ældre i samfundet. Det gælder blandt andet 56 millioner kroner til at forbedre indsatsen på demensområdet.

/ritzau/

Back to top button

Bruger du Adblocker?

Please consider supporting us by disabling your ad blocker