Politik

Gymnasieelever spår bedre trivsel efter ny aftale om fordeling

Før ny aftale var der risiko for, at elever ville have for langt til og fra skole, mener gymnasieelever.

Det er positivt, at transporttid ifølge en ny aftale erstatter lodtrækning, når unge fremover skal fordeles på landets gymnasiale uddannelser.

For tiden brugt på transport til og fra skole er afgørende for både faglighed og trivsel.

Det siger Alma Tynell, forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS).

– Vi ved, at transporttid på vej til og fra skole betyder rigtig meget for unge. Altså for om man har mulighed for at deltage i udvalgskulturen efter skole, eller om man har så langt til og fra, at man har svært ved at nå at lave lektier.

– Det betyder enormt meget for både trivsel og faglighed. Derfor er det vigtigt, at aftalen tager højde for det, siger hun.

I dag er den maksimale transporttid, der må være til gymnasiet, 60 minutter. Men med aftalen bliver den nedsat til 45 minutter.

Får en kommende gymnasieelev ikke en af sine fire prioriteter, kan eleven få en plads på et gymnasium tæt på.

Det er en ny tillægsaftale om fordelingen af gymnasieelever, som betyder, at transporttiden erstatter lodtrækning.

– Problemet var, at man kunne risikere at komme lidt for langt væk fra sin bopæl, og at man derfor skulle tage meget langt til og fra skole, siger Alma Tynell.

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) påpeger, at det er vigtigt, at det nye element om transporttid ikke svækker aftalen i forhold til trængte gymnasier i provinsen.

– Alt andet lige må man sige, at med de kortere afstandskrav så indskrænkes det område, hvorfra man kan tilføre elever til en trængt skole, siger formand Tomas Kepler.

Han tilføjer, at man vil gå i dialog med det relevante ministerium om, hvordan tillægsaftalen skal se ud i praksis.

Aftalen om de gymnasiale uddannelser blev indgået i juni sidste år mellem regeringen, SF, Enhedslisten, De Radikale, Kristendemokraterne, Alternativet og Dansk Folkeparti.

Sidstnævnte har dog trukket sig fra aftalen for nylig. Samtidig blev drøftelserne om aftalen genoptaget, efter at De Radikale ønskede elementet om lodtrækning fjernet.

Med gymnasieaftalen vil kommende gymnasieelever fremover blive fordelt efter, hvor meget deres forældre tjener. Den tvungne fordeling skal i højere grad modvirke gymnasier med en skæv elevsammensætning.

Den del af aftalen er der ikke blevet ændret på med den nye tillægsaftale.

Ifølge Alma Tynell er det positivt, at man bevarer den del af aftalen, der sikrer en mindre skæv elevsammensætning.

/ritzau/

Back to top button