Forurenet sø i Grindsted kan blive ren for 57 millioner kroner