Erhverv

Forbrugernes humør er nede i kulkælderen

De kraftigt stigende priser og krigen i Ukraine tynger forbrugerne

Kildemeddelelsen er skrevet og udgivet af Dansk Metal. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS KILDETJENESTE ****

Kommentarer fra Dansk Metals cheføkonom Erik Bjørsted:

”Forbrugernes humør er helt nede i kulkælderen. De kraftigt stigende priser og krigen i Ukraine tynger forbrugerne. Det understreges af, at feststemningen på arbejdsmarkedet nu er afløst af en frygt for lange ledighedskøer. Indtil videre er forbrugernes frygt dog ikke blevet til virkelighed.”

”Midt i al usikkerheden er det vigtigt at huske på, at dansk økonomi er godt rustet. Konkurrenceevnen er stærk, og husholdningerne har på trods af jobfesten efter genåbningen af samfundet været mådeholdende. Det mindsker risikoen for en hård landing, som den vi så under finanskrisen.”

For yderligere kommentarer:

Cheføkonom i Dansk Metal

Erik Bjørsted

tlf. 27 68 79 50.

Redaktionel kontakt:

Rasmus Lynghøj

tlf.: +4530767127

e-mail: raly@danskmetal.dk


**** DENNE KILDEMEDDELELSE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Dansk Metal ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Kildetjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.


– Det skal tydeligt fremgå, hvilken kilde indholdet kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.


VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:


– Hvis der er tilknyttet billedmateriale i meddelelsen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende kildemeddelelse, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline

Back to top button

Bruger du Adblocker?

Please consider supporting us by disabling your ad blocker