Første prognose: De tyske socialdemokrater står til flest stemmer