Indland

Første kvinde og pige får dansk asyl efter ændret praksis

Flygtningenævnet har ændret praksis, så afghanske kvinder får asyl alene grundet deres køn. To har fået asyl.

Den første kvinde fra Afghanistan har fået dansk opholdstilladelse i Danmark, efter at Flygtningenævnet mandag ændrede sin praksis på området.

Det oplyser Flygtningenævnet i en pressemeddelelse.

Praksisændringen består i, at afghanske kvinder og piger fremover får asyl i Danmark alene på grund af deres køn.

Af en anonymiseret afgørelse af sagen fremgår det, at kvinden er shiamuslim fra Afghanistan, men at hun har boet i Iran, siden hun var barn. Hun rejste ind i Danmark i 2018, og både hun og hendes datter har fået opholdstilladelse.

Som grund til at søge asyl i Danmark har hun oplyst, at hun frygter at blive slået ihjel af sin mand eller hans familie, hvis hun vender tilbage til Afghanistan.

Ægteskabet indgik hun i Iran, fordi hendes familie var fattig, og manden udsatte hende for verbale, fysiske og seksuelle overgreb, har hun fortalt.

Også ægtemandens første kone og hendes døtre udsatte hende angiveligt for fysiske overgreb.

På et tidspunkt indledte kvinden et forhold til en anden mand, og det fandt hendes mand og hans første kone ud af, fordi de fandt billeder af kvinden med den anden mand.

Da hendes mand ejer jord i Afghanistan, er han jævnligt i landet i længere perioder ad gangen, og hans familie bor i landet. Derfor frygter hun for repressalier fra dem, hvis hun sætter sine fødder i hjemlandet.

Datteren har hun fået i Danmark med en anden mand, og hun har angivet, at hun “ved en tilbagevenden til Afghanistan risikerer en umenneskelig hård straf for utroskab”.

Nævnet har afgjort, at kvinden og datteren skal have opholdstilladelse i Danmark.

– I lyset af de foreliggende baggrundsoplysninger om situationen for kvinder og piger i Afghanistan og efter en vurdering af den konkrete sag finder Flygtningenævnet således, at ansøgeren og hendes mindreårige datter skal meddeles opholdstilladelse, står der.

Flygtningenævnet besluttede på et ekstraordinært møde i nævnets koordinationsudvalg den 30. januar i år at skifte kurs, hvad angår de afghanske piger og kvinders asylsager.

Årsagen er en ny rapport fra Den Europæiske Unions Asylagentur (EUAA). Den viser, at blandt andre kvinder og piger i Afghanistan behandles på en måde, som udgør forfølgelse i flygtningekonventionens forstand.

Kvinder og pigers rettigheder er indskrænket betydeligt, efter at Taliban overtog magten i landet i august 2021.

Med kursændringen slår de danske myndigheder ind på samme praksis som i Sverige.

Tidligere har Flygtningenævnet givet afslag på flere afghanske kvinders ansøgning om asyl. Siden 16. august 2021 har cirka ti fået afslag, og disse sager vil blive genoptaget, oplyste nævnet mandag.

/ritzau/

Back to top button

Bruger du Adblocker?

Please consider supporting us by disabling your ad blocker