Fødende i Kolding og Horsens kan blive konfliktramt

Regionerne vil ikke ramme fødende med en lockout. Alligevel er jordemødre på 14 afdelinger lockout-truede - også i Syd- og Sønderjylland.