Forbrug

FAKTA: Tidsfrist i huslejenævnet

* Når huslejenævnet modtager din skrivelse, meddeler det udlejeren, hvad du klager over, og udlejer får som regel en frist på to uger til at fremsætte sin side af sagen.

* Det er Huslejenævnet selv, der afgør, hvilke nærmere undersøgelser der skal foretages i sagen. Nævnet kan i den forbindelse indhente oplysninger hos sagens parter samt alle offentlige myndigheder og private.

* Nævnet kan også foretage en besigtigelse af ejendommen eller lejligheden. Er det tilfældet, vil du og din udlejer blive indkaldt til besigtigelsen med mindst en uges varsel.

Kilde: borger.dk.

/ritzau fokus/

Back to top button

Bruger du Adblocker?

Please consider supporting us by disabling your ad blocker