Politik

FAKTA: Sådan kan embedsmænd drages til ansvar i Minksagen

Sanktioner for tjenesteforseelser spænder over en advarsel i den milde ende til afskedigelse i den hårde ende.

10 embedsmænd kan drages til ansvar for at have begået tjenesteforseelser i Minksagen.

Det fremgår af Minkkommissionens beretning. Den er torsdag blevet afleveret til Folketinget.

Læs om tjenesteforseelser og om, hvordan de sanktioneres, herunder.

* Hvis arbejdsgiveren vurderer, at der kan være begået en tjenesteforseelse, kan man indlede en proces med et tjenstligt forhør.

* Det er arbejdsgiveren, der gennemfører denne proces og i sidste ende vurderer, om der er sket en forseelse. Det behøver ikke være sket med forsæt. Uagtsomhed er tilstrækkeligt.

* Arbejdsgiveren skal tage stilling til, om den pågældende person skal suspenderes, mens undersøgelsen af den formodede tjenesteforseelse pågår.

* Det skal ske ud fra en konkret vurdering af, om det vil være betænkeligt, at den pågældende tjenestemand fortsætter sit arbejde, og om personen fortsat nyder den fornødne tillid.

* Undervejs i processen vil der ske en partshøring og en eventuel inddragelse af personens fagforening.

* Hvis arbejdsgiveren efter forløbet fastholder, at der er begået en tjenesteforseelse, kan det munde ud i forskellige typer af sanktioner, også kaldet disciplinære straffe. De spænder over følgende:

* Advarsel.

* Irettesættelse.

* Bøde på indtil 1/25 af månedslønnen.

* Bøde på indtil halvdelen af månedslønnen.

* Overførsel til andet arbejde.

* Overførsel til andet arbejdssted eller stilling.

* Degradering (herunder helt eller delvis bortfald af anciennitetsbestemte løndele).

* Afskedigelse.

Kilde: Tjenestemandsloven.

/ritzau/

Back to top button

Bruger du Adblocker?

Please consider supporting us by disabling your ad blocker