Politik

FAKTA: Sådan får udlændinge dansk statsborgerskab

Udlændinge, der ønsker dansk statsborgerskab, skal have boet her i mindst ni år og bestå indfødsretsprøve.

Søndag afholdes statsborgerskabsdag i Folketinget, hvor nye danske statsborgere fejres.

Her kan du læse om nogle af kravene, for at udlændinge kan opnå dansk statsborgerskab.

* Man skal sværge troskab og loyalitet til Danmark, de danske love og det danske samfund.

* Man skal have haft ni års uafbrudt ophold i Danmark. Der gælder undtagelser til særlige grupper som flygtninge, børn og ægtefæller til danske statsborgere.

* Hvis man er idømt en straf for visse typer af kriminalitet, kan man ikke få dansk statsborgerskab.

* Man må ikke have forfalden gæld til det offentlige, og man skal være selvforsørgende.

* Man skal have bestået en danskprøve, ligesom man skal have bestået den såkaldte indfødsretsprøve. Det er en test, hvor man bliver stillet en række spørgsmål om danske samfundsforhold.

* Desuden skal man deltage i en grundlovsceremoni i den kommune, hvor man bor.

Kilder: Udlændinge- og Integrationsministeriet, uim.dk, legaldesk.dk.

/ritzau/

Back to top button

Bruger du Adblocker?

Please consider supporting us by disabling your ad blocker