Indland

Dødelighed med corona var næsten dobbelt så høj for mænd

Nye tal fra Danmarks Statistik viser næsten dobbelt så høj dødelighed med covid-19 for mænd på knap to år.

Dødeligheden med covid-19 var næsten dobbelt så høj for mænd som for kvinder i perioden 1. marts 2020 til udgangen af 2021.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Statistikerne pointerer, at alder er den mest betydningsfulde faktor for dødelighed med coronavirus.

Da der er en skæv aldersfordeling mellem grupperne, der er undersøgt, er dødeligheden justeret for alder.

Det betyder kort forklaret, at man ser på, hvor mange døde vi ville se i en gruppe, hvis gruppens aldersfordeling lignede befolkningen generelt.

Tallene fra Danmarks Statistik viser, at den aldersjusterede dødelighed lå på 46 ud af 100.000 kvinder.

Den lå på næsten det dobbelte for mænd med lidt over 81 ud af 100.000.

– Kvinder bliver i gennemsnit ældre end mænd, og når vi tager højde for det ved at aldersjustere i forhold til befolkningens alder, kan vi se, at overdødeligheden hos mænd er mere markant, forklarer fuldmægtig Anne Vinkel Hansen i en pressemeddelelse.

Desuden viser tallene, hvem der er døde med covid-19 og ikke nødvendigvis af covid-19, fremhæver statistikbanken.

– Den højere dødelighed blandt mænd kan derfor skyldes mange forskellige faktorer såsom livsstil, men det er ikke sammenhænge, vi har undersøgt, siger Anne Vinkel Hansen.

Netop forskellig levealder mellem mænd og kvinder ville naturligt være den største forskel, forklarer Christian Wejse, lektor i folkesundhed på Aarhus Universitet.

Han er desuden afdelingslæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Når tallene er aldersjusteret, kan andre faktorer dog også forklare den markante forskel.

– Der kan være biologiske forskelle, for vi ved, at mænds og kvinders immunforsvar er forskellige.

– Der kan også være nogle livsstilsfaktorer. Mænd er måske mere risikovillige og har i højere grad risikeret at blive smittet, lyder det.

Det er ikke kun for covid-19, at mænds dødelighed er højere, forklarer Christian Wejse, der blandt andet har forsket i tuberkulose.

– Vi ved, at mænd generelt har en højere dødelighed for en række andre sygdomme, for eksempel tuberkulose. Der kan vi ikke pege på en enkelt årsag, der forklarer det, siger han.

Danmarks Statistik har undersøgt 3350 borgere, som blev testet positive for corona 30 dage inden dødstidspunktet. Det svarer til 61 dødsfald per 100.000 borgere.

/ritzau/

Back to top button