Danske ngo’er må ty til drastiske hjælpeaktioner

Mellemfolkeligt Samvirke måtte sidste uge hjælpe to lokale samarbejdspartnere ud af Zimbabwe efter voldsbølge.