Kriminal

Danmark får ny dommer ved Menneskerettighedsdomstolen

De næste ni år skal Danmark være repræsenteret af nuværende højesteretsdommer ved Menneskerettighedsdomstol.

Højesteretsdommer Anne Louise Haahr Bormann skal fra 1. april og ni år frem være dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

Det oplyser Justitsministeriet.

Hun afløser Jon Fridrik Kjølbro, som har bestredet det internationale dommerembede siden 2014. I 2019 blev han udnævnt til vicepræsident.

Menneskerettighedsdomstolen blev etableret i 1959. Den har til formål at sikre, at medlemslandene i Europarådet overholder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Europarådet blev oprettet i 1949. Det skete i efterdønningerne af Anden Verdenskrig og skulle sikre fred og samarbejde i Europa.

Danmark var et af de ti lande, som var med til at oprette rådet. Det bygger på principper om fremme af demokrati, menneskerettigheder og retsstaten.

Europarådet har i dag 46 medlemslande.

Hvert land bidrager med en dommer til domstolen, som træffer afgørelse i sager, hvor medlemslandene er indklaget for brud på Menneskerettighedskonventionen.

Medlemslandene har forpligtet sig til at rette ind efter de afgørelser, som domstolen træffer. Det gælder ikke blot domme mod landene selv, men også domme mod andre lande.

Danske myndigheder er altså forpligtet til at rette ind efter den tolkning af konventionen, som domstolen måtte lægge til grund i en dom mod for eksempel Frankrig, Holland eller en helt tredje medlemsstat.

Det er Europarådets Parlamentariske Forsamling, der består af parlamentsmedlemmer fra alle medlemsstater. Herunder fem fra Danmark, der har valgt Anne Louise Haahr Bormann.

Valget er sket ud fra en liste med tre kandidater, som den daværende regering sendte til Europarådet i december 2022.

Regeringens liste blev udarbejdet efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet vedrørende internationale dommerstillinger.

Det skete efter en ansøgningsproces, hvor der er foretaget samtaler med en række ansøgere.

Ud over højesteretsdommer Haahr Bormann var landsdommer Mohammad Ahsan, Østre Landsret, og landsdommer Jon Esben Hvam, Vestre Landsret, på listen.

/ritzau/

Back to top button

Bruger du Adblocker?

Please consider supporting us by disabling your ad blocker