Kriminal

Bygherre kærer beslutning om byggestop på Amager Fælled

Der må ikke bygges på Amager Fælled, før en retssag om området er afgjort. Det vil By & Havn nu have ændret.

Bygherren bag et omstridt byggeri på Amager Fælled i København har valgt at kære en kendelse, der stopper byggeriet, indtil en retssag er afgjort.

Det skriver By & Havn i en pressemeddelelse.

Beslutningen om at stoppe byggeriet midlertidigt blev truffet af Københavns Byret i december. Søgsmålet blev således tillagt opsættende virkning.

Det fik bygherren Fælledby P/S, der er ejet af By & Havn og Pension Danmark, til at sætte arbejdet på byggepladsen i bero.

Siden da har virksomhederne dog gransket byrettens afgørelse. Og det har fået dem til at kære kendelsen.

At kendelsen bliver kæret, betyder, at landsretten nu skal se på sagen.

Striden i retten er egentlig mellem foreningen Amager Fælleds Venner og Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Sagen drejer sig om risikoen for stor vandsalamander. Padden og dens levesteder er beskyttet af et EU-direktiv.

Imens er der planlagt et byggeprojekt på Amager Fælled, hvor der skal opføres boliger, folkeskole og daginstitutioner.

Konkret skal retten i retssagen tage stilling til, hvorvidt en lokalplan og en VVM-redegørelse for området er gyldig.

En VVM-redegørelse er en vurdering af, hvilken indvirkning eksempelvis et byggeri kan få på miljøet et givent sted.

Dokumenterne er godkendt af Københavns Kommune. Men Amager Fælleds Venner kæmper imod dem. De mener, at materialet er ufuldstændigt.

Foreningens endelige mål er at få sat en fuldstændig stopper for byggeriet. Den mener, at det ødelægger natur og biodiversitet på fælleden.

Ifølge By & Havn er spørgsmålet om, hvorvidt de kan fortsætte med at bygge, mens retssagen er i gang, principielt. Også selv om By & Havn ikke er part i sagen.

Det siger administrerende direktør i By & Havn Anne Skovbro.

– Der er ingen tvivl om, at Københavns Byrets afgørelse om opsættende virkning er principiel, fordi den betyder, at der altid kan sås tvivl om de afgørelser, der er fra myndighedernes side i plansager.

– Det får, som også tilfældet er her, økonomiske konsekvenser for selskaber, som ikke engang er part i den oprindelige sag, men alligevel har fået myndighedernes ord for, at tilladelserne er på plads, siger hun i pressemeddelelsen.

/ritzau/

Back to top button

Bruger du Adblocker?

Please consider supporting us by disabling your ad blocker