Kriminal

Bornholmsk museum dømt for brud på våbenloven

Museum havde ansvar for, at der var styr på våbentilladelserne, mener dommer og idømmer bøde på 75.000 kroner.

Forsvarsmuseet på Bornholm idømmes bøde på 75.000 kroner for brud på våbenloven.

Samtidig konfiskeres en række våben, oplyser Retten på Bornholm.

Dommen er afsagt tirsdag, men uden at der blev holdt et retsmøde.

Det blev der til gengæld i sidste uge, hvor foreningen Kastellets Venner, som driver museet, forsvarede sig mod anklagemyndighedens påstande.

Sagen drejer sig om en række våben, der gennem en årrække er blevet opbevaret på museet. Men der var ikke styr på de krævede våbentilladelser. Og de forhold, som våbnene blev opbevaret under, var heller ikke i orden.

Fra museets side lød det, at man mente at have handlet i god tro, idet man fra museets side var i dialog med politiet om opbevaringen af våbnene. Men det standpunkt har sagens dommer fejet af bordet.

Hun henviser til, at det var museets pligt at sikre, at den gældende lovgivning var overholdt. Det var den ikke, og derfor straffes museet.

Da der er tale om en forening, kan fængselsstraf ikke komme på tale. Der er nemlig ikke rejst tiltale mod nogen fysisk person.

Retten har udmålt straffen under hensyntagen til sagens alvorlige karakter. Det er indregnet som en formildende omstændighed, at museet lider et betydeligt tab i form af den enorme mængde våben og våbendele, der med dommen konfiskeres.

Listen over konfiskerede genstande fylder over fem sider i dommen.

Dertil kommer en liste på halvanden side med genstande, som vil blive konfiskeret, hvis ikke museet inden 12 måneder opnår de fornødne tilladelser.

Bøden på 75.000 kroner er i overensstemmelse med det krav, som anklagemyndigheden havde fremsat i sagen.

Sagen begyndte at rulle i juni 2020, hvor en pensioneret militærmand kom i besiddelse af en maskinpistol, i forbindelse med at han ville hjælpe sin søn, der var indblandet i noget kriminalitet.

Den var stjålet fra museet, uden det var blevet opdaget.

Sagen førte til en større undersøgelse af våbensamlingen på det bornholmske museum. Undersøgelsen afslørede rod i opbevaringen af de mange våben, samt at museet manglede tilladelser til dem.

– Det er en helt absurd situation, at man har et forsvarsmuseum uden våbentilladelser, sagde chefanklager Marina Moltke-Leth tirsdag i sidste uge, da sagen blev behandlet i retten.

Ved samme retsmøde bedyrede forsvarsadvokat Peter Vang, at bestyrelsen handlede i god tro, og at den derfor burde frifindes for bødekrav og konfiskation af våbnene.

Den gode tro skyldtes blandt andet, at politiet på Bornholm for et lille årti siden gennemgik samlingen, i forbindelse med at Nationalmuseet ville hjemtage våben.

Politiet bad museet tage bundstykker ud af de andre våben og opbevare dem særskilt, men der kom ingen påbud om ændringer.

Desuden fik museet at vide, det ville få en rapport fra Politiets Administrative Center (PAC) om, hvordan våbnene skulle opbevares. Trods rykkere kom den aldrig.

– Politiet havde al mulighed for at gribe ind, hvis ikke det accepterede tingenes tilstand, lød det fra Peter Vang. Han mente, at såfremt retten ikke ville frifinde, burde bøden ikke være større end 10.000 kroner.

Museet har nu to uger til at beslutte, om sagen skal ankes til Østre Landsret.

/ritzau/

Back to top button

Bruger du Adblocker?

Please consider supporting us by disabling your ad blocker