Kriminal

Albaner vil frifindes efter myndigheders fejl ved udlevering

Justitsministeriet ændrer vurdering af den europæiske arrestordre. Advokat: En bemærkelsesværdig erkendelse.

En af de tiltalte i Danmarks hidtil største narkosag kræver at blive frifundet for en stor del af tiltalen. Begrundelsen er, at myndighederne har fejlet undervejs i processen om udlevering.

Det oplyser den albanske mands forsvarer, advokat Andro Vrlic.

I sommeren 2019 blev den tiltalte i sagen om “Operation Goldfinger” anholdt af politiet i lufthavnen i Amsterdam. Derefter blev han udleveret til Danmark. Byretten har afsagt dom, og i sidste uge indledte Østre Landsret ankesagen mod ham og 12 andre.

Da den 49-årige mand, der i øvrigt er universitetsuddannet, blev udleveret til Danmark, stod der i arrestordren, at sigtelsen angik smugleri af 76 kilo kokain.

Siden blev sagen kraftigt udvidet af National Efterforskning for Særlig Kriminalitet, så tiltalen i alt nu lyder på cirka et halvt ton kokain.

Men processen har ikke været lovlig. Problemet er, at domstolene ikke har godkendt udvidelsen af tiltalen, sådan som de skal ifølge EU-Domstolen, oplyser advokat Andro Vrlic.

Indtil for nylig har Rigsadvokaten og Justitsministeriet ment, at det var nok, at de danske anklagere skrev til deres kolleger i Amsterdam og fik deres accept. Domstolene skulle ikke involveres.

Men kun tre dage før ankesagens begyndelse i landsretten sendte ministeriet en orientering til Folketingets retsudvalg. Budskabet er, at ministeriet er kommet på andre tanker. Man er kommet frem til “en ny vurdering”. Domstolene skal faktisk involveres, og loven skal derfor laves om.

Advokat Andro Vrlic siger, at hans klient forlanger frifindelse for hele tiltalen – og ikke bare for de kilo, som indgik i den oprindelige arrestordre.

– Der skal for de yderligere cirka 500 kilo ske frifindelse, fordi myndighederne ikke har fulgt en lovlig fremgangsmåde, siger advokaten.

Advokaten siger, at han finder det bemærkelsesværdigt, at ministeriet med oplægget til en lovændring erkender, at de eksisterende danske regler om udlevering er i direkte modstrid med EU-reglerne.

Han kritiserer også, at det ikke for længst er blevet afklaret, om grundlaget for en så voldsom tiltale er på plads.

Miseren har været kendt for ministeriet i mere end et år. For da Københavns Byret afsagde dom i december 2021, skete der frifindelse for den udvidede del af tiltalen. Begrundelsen var, at der ikke var en gyldig accept fra Holland.

Specialanklager Annika Jensen, der fører sagen i landsretten sammen med to kolleger, ønsker ikke at kommentere forløbet.

Men hun oplyser, at det er korrekt, at anklagemyndigheden nu vil gå til domstolene i et forsøg på at få godkendt en udvidelse af tiltalen.

/ritzau/

Back to top button

Bruger du Adblocker?

Please consider supporting us by disabling your ad blocker