Erhverv

AE: Stigende beskæftigelse i USA kan også påvirke Danmark

Nye tal fra det amerikanske beskæftigelsesministerium viser, at beskæftigelsen ekskl. landbrug i USA voksede med 528.000 personer i juli 2022. Arbejdsløsheden faldt til 3,5 procent.

Kildemeddelelsen er skrevet og udgivet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd – AE. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS KILDETJENESTE ****

Kommentarer fra cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), Sofie Holme Andersen:

”Beskæftigelsen i USA er steget og er nu endelig tilbage på niveauet før corona. At man først nu har formået at nå præcoronaniveauet, betyder, at færre har fået gavn af det opsving, der måske er ved at lakke mod enden i USA.”

”Beskæftigelsen er steget trods flere rentestigninger, der tager fart ud af økonomien. Stigende beskæftigelse betyder øget købekraft, hvilket også vil påvirke Danmark, da USA er en stor aftager af dansk eksport.”

Redaktionel kontakt:

Sofie Holme Andersen

tlf.: 61 27 58 24

e-mail: sha@ae.dk


**** DENNE KILDEMEDDELELSE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Arbejderbevægelsens Erhvervsråd – AE ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Kildetjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.


– Det skal tydeligt fremgå, hvilken kilde indholdet kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.


VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:


– Hvis der er tilknyttet billedmateriale i meddelelsen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende kildemeddelelse, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline

Back to top button